Szczyrkowanie z Kozią
Startowa

43,0 km - AVS 11,8 km/h - Vmax 48,7 km/h - 1261 m przewyższeń (196 m wyciąg)) GPS
45,4 km - AVS 12,0 km/h - Vmax 58,0 km/h - 1592 m przewyższeń (450 m wyciąg) GPS