Wykastrowany długi łikend
Home

43,1 km - AVS 12,4 km/h - Vmax 58,0 km/h - 1530 m przewyższeń (196 m wyciąg) GPS
51,0 km - AVS 12,1 km/h - Vmax 53,2 km/h - 1506 m przewyższeń GPS